Ryszard W. Kluszczyński wykład

Profesor dr hab. Ryszard Kluszczyński to jeden z najwybitniejszych znawców sztuki intermedialnej i elektronicznej w Polsce. Jest kuratorem międzynarodowych wystaw i projektów artystycznych
m. in. w CSW (Zamek Ujazdowski) w Warszawie. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej) i na Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Edukacji Wizualnej) w Łodzi. Problematyka jaką porusza rozpoczyna się od społeczeństwa informacyjnego i sieciowego cyberkultury sztuki (multi)mediów (nie)kończąc na awangardzie i krytyce artystycznej.

W ramach czwartej odsłony festiwalu poprowadzi wykład nawiązujący do jego najnowszego teoretycznego dzieła Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu który oceniany jest jako jedna z ważniejszych publikacji o sztuce digitalnej na świecie. Książka traktuje o zjawiskach cyberkultury pomagając dostrzec przemiany dokonujące się w obrębie współczesnej kultury i fenomenu sztuki interaktywnej. Mamy nadzieję że zetknięcie się z europejskim autorytetem zachęci do wejścia odważniejszym krokiem w przestrzeń cyberkultury.

Już w piątek 13 stycznia o godz. 19:13 w 13 muzach odbędzie się spotkanie autorskie nawiązujące do wymienionej wcześniej publikacji Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu (podczas festiwalu zaistnieje możliwość zakupu książki w cenie - 30 zł).

Moderatorem wykładu Profesora Ryszarda Kluszczyńskiego będzie Profesor dr hab. Piotr Zawojski.