Autor książek m. in. Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią Cyberkultura. Syntopia sztuki nauki i technologii.
Brał udział w ponad kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Wykładowca w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na Krakowskim ASP. W roku 2009 był dyrektorem artystycznym festiwalu. Rok wcześniej w ramach festiwalu stworzył pionierski projekt poświęcony sztuce nowych mediów w Second Life. W 2011 roku 13 muz zostało wydawcą publikacji naukowej pod redakcją Piotra Zawojskiego Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii która jest zbiorem rozważań kilkunastu teoretyków i artystów o sztuce i kulturze digitalnej.
Profesor Zawojski będzie moderatorem wykładu z profesorem Ryszardem W. Kluszczyńskim w piątek 13 stycznia o godz. 19:13.

Zapraszamy!