Akousmaflore jest instalacją interaktywną prezentującą mały ogród w którym umuzykalnione rośliny reagują na delikatny dotyk. Każda roślina oddziałuje w inny sposób powodując przy tym specyficzne dźwięki. "Język" rośliny czy też jak kto woli - jej dźwięk - wydobywany jest przez dotyk oraz bliskość odbiorcy. To właśnie nasza niewidzialna elektryczna aura zachęca roślinę do współpracy; śpiewa kiedy tylko zostanie dotknięta. Tworzy się wspaniały koncert.

W swoich pracach artyści starają się łączyć świat roślin ze światem technologii cyfrowej. Rośliny posiadają naturalne czujniki a każdy przepływ energii jest przez nie od razu wychwytywany. Dzięki technologii cyfrowej budowany jest związek między dźwiękiem i rośliną. Efektem tego układu jest symfonia dźwięków która tworzona jest za pomocą informacji przesyłanych roślinom dzięki przypadkowym dotykom.

Ciało ludzkie nieustannie produkuje nieodczuwalne pole elektrostatyczne. Jest ona naszym cieniem podąża za nami krok w krok wpływa na otoczenie wokół nas. Łącząc rzeczywistość z pewnym wyobrażeniem Scenocosme ożywia to co dla oka i ciała ludzkiego niewidzialne i nieodczuwalne. Doświadczenie to ma skłonić nas do myślenia że z pozoru niewidzialny związek między ciałami ożywionymi istnieje. Krzyk jaki wydają z siebie rośliny podczas Akousmaflore karze myśleć że są jak najbardziej żywe.